Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105040640 ЕТ "Фиеста - Николай Антов"
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин гр. Видин ул. "Цар Александър ІІ" № 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие BG161PO001-4.1.01-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз