Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126728558 "РАДЕВ - 06" ЕООД
Седалище Област: Хасково Oбщина: Хасково 6300 Хасково ул. "П.Р. Славейков" 3, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ ”Звездичка”с. Стамболово” BG161PO001-4.1.01-0012-C0001
Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението BG161PO001-1.4.05-0055-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз