Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101546715 ЕТ " Велина Червенкова- ВИЛИ"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев ул."Пирин" № 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Еко-свят без граници BG051PO001-5.1.01-0137-C0001
„Подобряване на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни в община Гоце Делчев” BG051PO001-5.1.04-0152-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз