Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175983665 Консорциум "Ески Зара"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора, ул. "Братя Жекови" № 57, офис 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” BG161PO001-3.1.01-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз