Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107591293 "ГИС СЪЛЮШЪН" ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово Габрово, ул. "Орловска" №12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.05-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз