Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128533083 ЕТ " Костадин Костов "
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол с.Скалица ул.Стара Планина № 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Дневен център за пълнолетни лица „18+” - алтернатива за преодоляване на социалната изолация в малките населени места” BG051PO001-5.2.06-0257-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз