Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Преслава Трендафилова Димитрова
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за социална рехабилитация и интеграция ”ХУМАНИТАС ” – шанс за социално включване” BG051PO001-5.2.06-0069-C0001
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
„Помощ в дома”- нов модел на предоставяне на социални услуги в община Иваново BG051PO001-5.1.04-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз