Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176044395 ДЗЗД "МТБ ГАБРОВО"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Витоша" № 188, ет.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие BG161PO001-1.4.05-0047-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз