Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131254670 ТОП БЕЛ АУТО ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, бул.Самоковско шосе №126
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижи за независим и достоен живот” BG051PO001-5.2.07-0096-C0001
Здравословен труд BG051PO001-2.3.02-0126-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз