Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114672589 "Алфа консулт инженеринг" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен Град Плевен, ул."Сан Стефано" №4, ет.3, офис 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на свлачище, с. Милковица” BG161PO001-4.1.02-0016-C0001
Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето" BG161PO001-3.1.03-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз