Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811150201 ПА "Алтернатива-КСС"
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул."Ванюша Валчук " №3Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград BG161PO001-1.1.01-0030-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз