Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130106829 "Аква топ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Кота 1050" №33, бл.138,ет.1,ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра BG161PO001-1.4.06-0001-C0001
"Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на гр. Болярово" BG161PO001-4.1.04-0039-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз