Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147086434 "Копи Ко Къмпани" ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул."Юри Венелин" 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Съхраняване на стабилността на горските екосистеми чрез актуализиране и разширяване на професионалните компетенции на персонала" BG051PO001-2.1.02-0450-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз