Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176061836 "ПРОЕКТИНВЕСТ" ДЗЗД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово, ул. "Д-р Заменхоф" № 7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на територията на община Златарица BG161PO001-4.1.03-0080-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз