Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Ана Йорданова Анчева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” BG051PO001-5.2.15-0005-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз