Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123620399 "ИНТЕРГРУП - 2002" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора ул. "Капитан Петър Ангелов" № 34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество BG051PO001-5.1.01-0129-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз