Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 823018271 ЕТ „Павел Кузманов – Девор - 90”
Седалище Област: Перник Oбщина: Перник 2300 Перник гр.Перник, ул ”Камчия ” № 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
По-добри възможности за професионално обучение и работа на целевите групи от Пернишки регион 08.03.2012 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник BG161PO001-1.1.09-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз