Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130076738 "Алфа Трейд"
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ул. "Антим І" № 4 етаж 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Имам дом” - Център за настаняване от семеен тип за деца в гр.Монтана BG051PO001-5.2.06-0157-C0001
Областен информационен център - община Монтана (ОИЦ Монтана) BG161PO002-3.3.02-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз