Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127622102 „ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Смядово 9820 Смядово ул”Хан Омуртаг”№5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Списък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионалната квалификация - шанс за интеграцията на пазара на труда 06.03.2012 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав" BG161PO001-4.1.01-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз