Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121521769 РИТЕР ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София 1309София,р-н Илинден, ул.Пиротска№181
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на река Янтра в град Габрово BG161PO001-1.4.06-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз