Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 127067743 ЕТ "Диян Златев-98"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, ул. "Август Попов" №16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал BG161PO001-2.1.02-0028-C0001
Изграждане на нови клонове към съществуващата канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница” BG161PO005-1.0.02-0022-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски BG161PO001-1.4.05-0033-C0001
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0067-C0001
Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на община Дулово BG161PO001-1.1.09-0012-C0001
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих BG161PO005-1.0.06-0049-C0001
Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар BG161PO005-1.0.06-0048-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз