Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 827143120 ЕТ"Апро-Анг.Ангелов"
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе гр.Русе 7000,ул."Сливница"№26
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз