Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131193460 ДВМ - София
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Джеймс Баучър № 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация BG051PO002-2.3.02-0026-C0001
"Икономическа активност с повече умения” BG051PO001-1.1.04-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз