Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 107046357 "ГАЛ-КОМЕРС" ЕООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово гр. Габрово, пл. "Първи май" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за ЕЕ в образователна инфраструктура BG161PO001-4.1.03-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз