Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176037917 Дружество по ЗЗД "Консорциум "Интимпекс 2002""
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, район Младост, пощ.код:9000, пощ кутия 1000, ж.к. Трошево, бл.32, вх.Е, ет. 1,ап. 76
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO001-1.1.01-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз