Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831832729 КОСМОС ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ВЕЛИКО ТЪРНОВО N 9
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0110-C0001
Транснационални иновации в транспорта BG051PO001-7.0.07-0097-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз