Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121521096 "Конструкто"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Червен връх" 41
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетности контрол BG051PO002-1.2.02-0127-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз