Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200833364 "Футурама"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив; ул. "Върховръх" 8, ет. 3, ап.33
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” BG161PO001-1.1.01-0056-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз