Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130081055 "Йоваконтрол" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, район "Одесос", ул. Васил Априлов №13,ет.2, ап.6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен BG161PO001-1.4.05-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз