Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102883991 ЕДРЕВА-КОНСУЛТ ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас гр. Бургас 8000 ул. МАКЕДОНИЯ No 26, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
УКРЕПВАНЕ СВЛАЧИЩЕ с. РАВДА BG161PO001-4.1.02-0009-C0001
Изграждане на ЦНСТ - 2 бр. на територията на гр. Карнобат BG161PO001-1.1.11-0011-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат BG161PO001-5.3.03-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз