Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121805755 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Дякон Игнатий”, № 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, разработване на нови модули и тяхното интегриране в Единна информационно-комуникационна система (ЕИКС), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии, свидетелства, удостоверения и одобрения в гражданското въздухоплаване” 26.11.2012 1 009 772 1 009 772 0 1 009 772 18,00 Приключен
Надграждане на информационно-комуникационната среда на ГД ГВА чрез разработка и внедряване на нови електронни административни услуги 27.01.2014 371 645 371 645 0 381 905 18,00 Приключен
Повишаване качеството на предоставяните онлайн електронни административни услуги чрез надграждане на 16 административни услуги до достигане на 4-то ниво на развитие 07.04.2014 736 034 736 034 0 736 034 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз