Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128624960 Деснед ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол гр. Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично обновление на "Силекс 20001" ЕООД за производство на изолационни материали с висока обемна плътност BG161PO003-2.1.06-0275-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз