Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040219888 ET "Дипломиран експерт счетоводител проф. д-р Михаил Динев"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "6-ти септември" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултации, оценка и инвестиции за покриване на международно признати стандарти" BG161PO003-2.1.03-0267-C0001
Социалното предприемачество – алтернатива за финансова независимост и социална стабилност BG051PO001-5.1.01-0113-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз