Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117680880 "Инсес" ООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул."Аксаков" 3, вх.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Инсталация за термично унищожаване на боеприпаси” BG161PO003-2.1.05-0038-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз