Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175331668 "И Еф Ди Солюшънс" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, бл. 15, ет.5, ап.20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността на "ЛОТ - КОНСУЛТ" ЕООД чрез въвеждане на Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на Стандарта ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.03-0318-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз