Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 817066404 "Мултиформ - Пенчо Пенчев" ЕТ
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. "Шипка" №5




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 9001:2008 в Габро-Метал 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.12-0574-C0001
""ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД - с грижа за всеки работник" BG051PO001-2.3.03-1129-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз