Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0085-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване енергийната ефективност на и организация на производството на "ИСС" ООД"
Бенефициент: "Интелигентни системи за сигурност" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: "Подобряване енергийната ефективност на и организация на производството на "ИСС" ООД"
Дейности: Дейност 1: Доставка и строително-монтажни работи за полагане на топплинна изолация и намаляване на отопляваните/охлажданите обеми на сградата
Дейност 2: Доставка и строително-монтажни работи за остъкляване на сградата
Дейност 3: Доставка монтаж и въвеждане в експлоатация на система за отопление, охлаждане и вентилация изградена от ВЕИ
Дейност 4: Доставка и строително-монтажни работи за въвеждане в експлоатация на газови кондензни котли
Дейност 5: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 055 BGN
Общ бюджет: 762 258 BGN
БФП: 381 129 BGN
Общо изплатени средства: 381 129 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 381 129 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 251 580 BGN
2015 129 549 BGN
381 129 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 323 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 213 843 BGN
2015 110 117 BGN
323 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 737 BGN
2015 19 432 BGN
57 169 BGN
Финансиране от бенефициента 387 055 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 Използване на общи и специализирани консултантски услуги; Обследване на енергийната ефективност на „ИСС” ООД
Индикатор 6 Намаляване на емисиите на СО2'


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз