Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0084-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД
Бенефициент: "СТИМЕКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на енергийната ефективност на производството в "СТИМЕКС" ООД
Дейности: Дейност 1: Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Дейност 2 : Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова поточна линия за производство на дъна за цистерни
Дейност 3 : Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова машина за плазмено рязане на метал
Дейност 4 : Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нова валоогъваща машина
Дейност 5: Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от възобновяеми енергийни източници – слънчеви колектори.
Дейност 6: Визуализация на дейностите по проекта
Дейност 7: Отчитане на проекта
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Байер-БГ” ЕООД
„Соларис 95”
"Поатие"- ООД
АМАКС ГАЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 434 396 BGN
Общ бюджет: 2 868 792 BGN
БФП: 1 434 396 BGN
Общо изплатени средства: 1 434 394 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 434 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 434 394 BGN
2015 0 BGN
1 434 394 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 219 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 219 235 BGN
2015 0 BGN
1 219 235 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 215 159 BGN
2015 0 BGN
215 159 BGN
Финансиране от бенефициента 1 434 396 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 7 Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 8 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия) ;
Индикатор 9 Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги;;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз