Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0078-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии в "САКСО БГ" ООД"
Бенефициент: "Саксо БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Дряново
Описание
Описание на проекта: "Конкурентоспособност с енергоефективни технологии в "САКСО БГ" ООД"
Дейности: Дейност 1.1. Инсталиране на соларна инсталация за загряване на топла вода за битови нужди
Дейност 1.2. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на полираща машина
Дейност 1.3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на автоматична режеща машина
Дейност 1.4. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на обработващ център с ЦПУ
Дейност 1.5. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на ултравиолетов изсушител
Дейност 1.6. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на универсален пробивен център с ЦПУ
Дейност 2. Визуализация по проекта
3. Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 210 622 BGN
Общ бюджет: 2 421 244 BGN
БФП: 1 210 622 BGN
Общо изплатени средства: 1 210 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 210 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 210 622 BGN
1 210 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 029 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 029 029 BGN
1 029 029 BGN
В т.ч. Национално финансиране 181 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 181 593 BGN
181 593 BGN
Финансиране от бенефициента 1 210 622 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 Въвеждане на нови енергоспестяващи технологии за производство на мебели
Индикатор 7 Диверсификация на продуктите;;
Индикатор 8 Намалено отделяне на емисии от СО2 годишно;
Индикатор 9 Поставени стикери върху ново закупените материални активи
Индикатор 10 Поставени информационни табели;
Индикатор 11 Брой предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 12 Разкриване на нови работни места по проекта;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз