Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0087-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Пламена Палас" и разширяване на дейността на "СИТИ - Д" ЕООД в гр. Приморско"
Бенефициент: "СИТИ-Д" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност в хотел "Пламена Палас" и разширяване на дейността на "СИТИ - Д" ЕООД в гр. Приморско"
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и техника съгласно препоръките на извършения енергиен одит
Дейност 3: Публичност и информираност
Дейност 4: Мониторинг и контрол
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАРНАС
Евроинженеринг ООД
"Термо +" ООД
Прима сервиз ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 61 528 BGN
Общ бюджет: 122 471 BGN
БФП: 61 236 BGN
Общо изплатени средства: 61 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 236 BGN
2015 0 BGN
61 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 050 BGN
2015 0 BGN
52 050 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 185 BGN
2015 0 BGN
9 185 BGN
Финансиране от бенефициента 61 528 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 3 Енергийно спестяване
Индикатор 4 Намаляване на средната стойност на разходите за електроенергия при настоящи цени на тока
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места!
Индикатор 6 Повишаване на капацитета за предлагане на услугата „Пране”
Индикатор 7 Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги!


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз