Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийната ефективност - предпоставка за успех"
Бенефициент: "СЕЛЕБРА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: "Енергийната ефективност - предпоставка за успех"
Дейности: Дейност 1: Обследване на енергийната ефективност на сградния фонд и частта от промишлената система, касаеща технологичните операции, които ще бъдат засегнати от предвидените инвестиции
Дейност 2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно енергоефективно технологично оборудване
Дейност 3: Сторително-монтажни работи, водещи до намаляване на енергоемкостта на сградата на фирмата
Дейност 4: Подмяна на отоплителната инсталация в гладачен цех с използване на възобновяем енергиен източник
Подготовка и изпълнение на Дейност 5Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 504 703 BGN
Общ бюджет: 1 009 407 BGN
БФП: 504 703 BGN
Общо изплатени средства: 504 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 504 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 504 703 BGN
2015 0 BGN
504 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 428 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 428 998 BGN
2015 0 BGN
428 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 706 BGN
2015 0 BGN
75 706 BGN
Финансиране от бенефициента 504 703 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Индикатор 1: Брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 Индикатор 2: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Индикатор 3: Енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 4: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 5: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 6 Индикатор 6: Енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз