Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0010-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1060/16.09.2008
Наименование: Пилотни оценки на риска на институционално ниво и на ниво проект от външен модератор
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Специфичните цели на проектното предложение са: 1) Да се повиши административния капацитет на служителите в отдел “Законодателство, оценка на риска и нередности” на Управляващия орган посредством извършане на пилотни оценки на риска на институционално ниво и на ниво проект и предаване на добър опит и практики за съответното придобиване от служителите на отдела на практически знания и умения за оценяване на рискове; 2) На базата на най-добрите европейски практики да се доразработят Методологиите за оценка на риска на институционално ниво и на ниво проект, като по този начин се почерпи необходимият опит в сферата на управлението на риска за ефективно и ефикасно усвояване на средствата по ОПРР.
Дейности: Избор на консултант за извършване на пилотни оценки на риска, на институционално ниво и на ниво проект предаване на добър опит и практики и доразработване на методологите за оценка на риска на институционално ниво и на ниво проект . Избор на изпълнит
Изпълнение на дейностите по извършване на пилотни оценки на риска на институционално ниво и на ниво проект, предаване на добър опит и практики и доразработване на методологии за оценка на риска на институционално ниво и на ниво проект
Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 261 690 BGN
Общ бюджет: 187 168 BGN
БФП: 187 168 BGN
Общо изплатени средства: 187 168 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 36 050 BGN
2010 151 118 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
187 168 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 643 BGN
2010 128 450 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
159 093 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 408 BGN
2010 22 668 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти
Индикатор 2 Доразработени методологии за оценка на риска
Индикатор 3 Осъществени пилотни оценки на риска


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз