Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0004-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1066/16.09.2008
Наименование: Разработване на Пакети документи за кандидатстване по покани за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Индикативната годишна работна програма.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.05.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно изпълнение на ОПРР и подпомагане на отдел „Изпълнение на програмните приоритети” в подготовката и организирането на процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.
Дейности: Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Управление на проекта
Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка
Провеждане на процедури за избор на изпълнител
Предоставяне на консултантски услуги за разработване на пакети с документи
Предоставяне на консултантски услуги за разработване на пакети с документи
Мониторинг и координация.
Дейности за визуализация и публичнос дейността се извършва 1-и, 6-и, 11-и и 20-и месеци от началото на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 426 200 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 950 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 14 950 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 12 708 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 12 708 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 243 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 2 243 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.
Индикатор 2 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз