Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0003-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1069/16.09.2008
Наименование: Обезпечаване заседанията и създаване на условия за нормална работа на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” за 2008 и 2009г.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.05.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението е да се обезпечи провеждането на редовните и извънредни заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” във връзка с правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР.
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта
Заседание 1 на екипа
Разработване на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка
Приемане на оферти
Получаване на финансиране за дейностите по проекта
Организация и провеждане на откриваща пресконференция
Осъществяване на вътрешен контрол върху дейността на изпълнителя
Отчитане на изпълнението на проекта Провеждане на заключителна пресконференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 028 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 545 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 54 545 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 363 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 46 363 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 182 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 - 8 182 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 проведени заседания на Комитета за наблюдение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз