Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0001-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1067/16.09.2008
Наименование: Закупуване на IT оборудване и софтуер необходими за работата на УО на ОПРР
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се обезпечи с подходящо и съвременно оборудване работата на Управляващия орган на ОПРР, свързана с правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР.
Дейности: Сформиране на екип
Разработване на документи за обявяване на ОП
Избор на доставчик
Сключване на договор с доставчик
Доставка, инсталиране и тестване на оборудване
Вътрешен мониторинг
Осъществяване на отчетност по проекта
Вътрешен мониторинг
Осъществяване на отчетност по проекта
Обучение на служителите за работа с доставеното оборудване
Възлагане на изработка и изработка на стикери с логото на ОПРР и ЕС
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 332 870 BGN
Общ бюджет: 310 558 BGN
БФП: 310 558 BGN
Общо изплатени средства: 310 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 252 392 BGN
2010 58 165 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
310 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 214 533 BGN
2010 49 441 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 37 859 BGN
2010 8 725 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 584 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Закупени настолни компютри
Индикатор 2 Закупени мобилни компютри
Индикатор 3 Сървъри / UPS
Индикатор 4 Мултимедиини прожектори
Индикатор 5 WEB камери
Индикатор 6 IP камери
Индикатор 7 Сървър за www.bgregio.eu
Индикатор 8 Многофункционални лазерни устройства (копир, принтер, скенер и факс)
Индикатор 9 Принтери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз