Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0002-C0001
Номер на проект: DIR-51315001-2-196
Наименование: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.10.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 21.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът е разработен за покриване на острата необходимост от изваждане от експлоатация на автобусите, които са на възраст над 20 години и не покриват изискванията за екологичен транспорт. Той касае необходимите инвестиции за намаляване на средната възраст на автобусния парк и компенсиране изоставането по подновяване на парка от съчленени автобуси с екологични автобуси, задвижвани от двигатели със сгъстен природен газ.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на проекта Изготвени са предпроектно проучване, АРП и Формуляр за кандидатстване за изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси с цел кандидатстване на Столична община с партньор "Столичен автотранспорт" за финансиране по ОПОС.
Дейност 2: Изготвяне на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури Изготвени са тръжни документи като към момента на подаване на проектното предложение тече процедура по оценка на съответствие на техническите предложения.
Дейност 3: Доставка на подвижен състав Предвидена е доставка на 126 новопроизведени съчленени градски автобуси, с три оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/ЕС от 20.11.2001 г.Автобусите следва да са с горивна уредба за сгъстен природен газ, вагонна компановка с разположение на двигателя в задната част на автобуса.
Дейност 4: Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от звената, предвидени в одобрената Структура за управление на проекта от Столична община и "Столичен автотранспорт" ЕАД - 100 % общинско дружество. Кметът на Столична община назначава екипа за управление на проекта за времето на изпълнението му.
Дейност 5: Публичност Визуализацията на приноса на фондовете на ЕС за изпълнението на проекта със средства от ОПОС ще бъде осигурена чрез изработването и поставянето на информационни стикери или брандиране, отговарящи на изискванията на Насоките за информация и публичност по ОПОС.
Партньори
Партньори:
Столичен автотранспорт ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 043 871 BGN
Общ бюджет: 59 952 733 BGN
БФП: 59 611 002 BGN
Общо изплатени средства: 64 835 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 611 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 57 850 283 BGN
2015 6 984 813 BGN
64 835 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 688 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 280 227 BGN
2015 5 587 851 BGN
51 868 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 922 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 570 057 BGN
2015 1 396 963 BGN
12 967 019 BGN
Финансиране от бенефициента 462 042 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой доставени автобусa;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз