Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0074-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки"
Бенефициент: "ДЕЛЕНА ДД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 25.10.2013
Дата на приключване: 25.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективност на "Делена ДД" ЕООД чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки"
Дейности: Дейност 1: Формиране на звено за управление на проекта.
Дейност 2: Доставка на Електронна илична машина за прав илик с водещ конец – 2 броя.
Дейност 3: Доставка на Електронна понт машина за съединяване на ластик за мъжко бельо.
Дейност 4: Доставка на Електронна копчешиеща машина.
Дейност 5: Доставка на Права автоматична машина с вграден мотор със сух грайфер, комплект с Racing изтеглящо устройство (пулер) - 2 броя.
Дейност 6: Доставка на Кабина за почистване на петна .
Дейност 7: Доставка на Парогенератор с 2 ютии – 2 броя
Дейност 8: Подмяна на 1094 м2 дограма и 295 м2 стъклопакет
Дейност 9: Визуалната идентификация.
Дейност 10: Подаване на изготвения финален технически и финансов отчет за изпълнението на Асистента по верификация за преглед и одобрение.
Извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 148 BGN
Общ бюджет: 270 370 BGN
БФП: 108 148 BGN
Общо изплатени средства: 108 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 108 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 108 148 BGN
2015 0 BGN
108 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 926 BGN
2015 0 BGN
91 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 222 BGN
2015 0 BGN
16 222 BGN
Финансиране от бенефициента 162 222 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Стикери върху всеки актив закупен по проекта ;
Индикатор 6 Информационна табела;
Индикатор 7 Финален технически и финансов отчет за изпълнението;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз