Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0040-C0001
Номер на проект: 58-111-40-231
Наименование: Подобряване на ВиК мрежата на град Попово
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Рехабилитация на ВиК мрежите в гр. Попово. -Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване – общо ок. 16.5 км.; -Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови в съответствие с резултатите от Прединвестиционно проучване – общо ок. 6.5 км.
Дейности: 1. Строително-монтажни работи В сумата не са включени непредвидените разходи по проекта
2. Техническа помощ "Техническата помощ" включва (а) Инвеститорски контрол, (б) инженерни експертизи, както и допълнителни услуги на юристи и икономисти по управление на договорите с изпълнителите.
3. Надзор по време на строителството "Надзор по време на строителството" включва (а) оценка на съответствието на проекта, вкл. ТК на конструкции, (б) НСН в обхвата на ЗУТ, (в) авторски надзор на проектанта.
4. Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 017 512 BGN
Общ бюджет: 6 649 170 BGN
БФП: 5 956 239 BGN
Общо изплатени средства: 5 926 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 956 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 001 750 BGN
2010 38 760 BGN
2011 2 930 032 BGN
2012 3 359 767 BGN
2013 - 166 307 BGN
2014 - 46 350 BGN
2015 - 1 190 920 BGN
5 926 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 766 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 801 400 BGN
2010 31 008 BGN
2011 2 344 025 BGN
2012 2 687 813 BGN
2013 - 133 045 BGN
2014 - 37 080 BGN
2015 - 952 736 BGN
4 741 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 189 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 200 350 BGN
2010 7 752 BGN
2011 586 006 BGN
2012 671 953 BGN
2013 - 33 261 BGN
2014 - 9 270 BGN
2015 - 238 184 BGN
1 185 346 BGN
Финансиране от бенефициента 1 159 392 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подмяна на амортизирани и изграждане на нови приоритетни водопроводи.
Индикатор 2 Подмяна на канализационни колектори с недостатъчен капацитет и изграждане на нови.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз