Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0003-C0001
Номер на проект: DIR-51315001-3-197
Наименование: Доставка на 10бр метровлакове за участъците от етап 3 на проект за разширение на метрото в София: лот 1, бул. Цариградско шосе - летище София и лот 2 ж.к. Младост 1 - Бизнес парк Младост 4
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.10.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Доставка на 10 бр. метровлакове
Дейности: подготовка на проекта Изготвяне и провеждане на тръжни документи, анализ разходи-ползи
Доставка на 10 бр. метровлакове
Управление на проекта
Публичност
Партньори
Партньори:
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 173 250 BGN
Общ бюджет: 80 160 817 BGN
БФП: 80 160 817 BGN
Общо изплатени средства: 80 160 817 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 160 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 079 347 BGN
2014 16 059 253 BGN
2015 16 022 217 BGN
80 160 817 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 128 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 463 478 BGN
2014 12 847 402 BGN
2015 12 817 774 BGN
64 128 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 032 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 615 869 BGN
2014 3 211 851 BGN
2015 3 204 443 BGN
16 032 163 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Доставени метровлакове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз