Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.12-0004-C0001
Номер на проект: DIR-51315001-4-198
Наименование: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 03.10.2013
Начална дата: 21.10.2013
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Доставка на 20 броя нови трамвайни мотриси за междурелсие 1009 мм. Доставката на трамвайните мотриси включва също така: 1. Доставка на лесно чупливи и бързо износващи се части, необходими за поддържане на трамваите. 2. Доставка на резервни части и възли, необходими за поддържане и ремонт на трамваите. 3. Доставка на диагностично оборудване и специализирани инструменти за поддържане и ремонт на трамваите. 4. Техническа документация, съгласно изискванията на „Столичен електротранспорт” ЕАД. 5. Обучение на персонала. След успешно приключила тръжна процедура на 21.06.2013 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД сключи Договор за обществена поръчка № 94 с полската компания „Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA) с предмет Доставка на 20 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm за превоз на пътници по маршрути на градския транспорт за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. Договорените трамвайни мотриси са нископодови, отговарящи
Дейности: Управление на проекта
Публичност Изготвяне на стикери и брандиране на трамвайните мотриси
Производство на трамвайни мотриси
Доставка на 20 броя трамвайни мотриси
Партньори
Партньори:
"Столичен електротранспорт” ЕАД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 283 582 BGN
Общ бюджет: 59 635 256 BGN
БФП: 59 635 256 BGN
Общо изплатени средства: 59 635 256 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 635 256 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 022 408 BGN
2014 10 004 457 BGN
2015 6 608 391 BGN
59 635 256 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 708 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 417 927 BGN
2014 8 003 566 BGN
2015 5 286 712 BGN
47 708 205 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 927 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 604 482 BGN
2014 2 000 891 BGN
2015 1 321 678 BGN
11 927 051 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ДОСТАВЕНИ ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ-СО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз